Materialni model

Posted 8 months ago

Pri izdelavi kompozitne šasije je potrebno predložiti materialni model in dokazati skladnost našega postopka dela s pravilnikom. Za ta namen se izdelajo testni preizkušanci različnih laminacij in sredic, ki jih nato mehansko testiramo. Preizkušance tri točkovno in strižno obremenimo do porušitve ter analiziramk njihovo uničenje.

*Pod “resume” dodaj kratek opis (lahko v wordu) sebe in pripiši v kolikor imaš kakšne izkušnje

Job Features

Job CategoryBody

Apply Online